Meslektaşlarımız İçin Projelerimiz


► Sürekli eğitimlerin ücretsiz yapılması için çalışmalar yapılacak.
Yayınlanan Yönetmelik ile Meslek Yasamızda; Meslektaşların, mesleki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için, TÜRMOB ve Odalar tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılmaları zorunlu hale gelmiştir. Mesleğin marka değerini yükseltecek, meslektaşlarımızın saygınlığını daha da arttıracak bu "Zorunlu Sürekli Eğitimlerin" ücretsiz olması yönünde bütün çalışmaları yapacağız.

► Meslektaşımızın hakkını sonuna kadar savunacağız.
Meslektaşlarımızın mesleklerini rahatça icra edebilmesi, savunma hakkının ve imtiyazlarının genişletilmesini, görevi olmayan iş yükünün azaltılmasını, görevlerini en iyi şekilde yapabilecekleri bir ortam oluşturmaları için meslektaşlarımızın hakkını her alanda her platformda savunacağız.

► Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeden Odamız çatısı altında birleştireceğiz.
Meslektaşlarımızın teveccühü ile hizmet için göreve geldiğimizde ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla bütün meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Odamızda meslektaşlarımızın bir arada olacağı sosyal etkinlikler düzenleyip karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız.

 Haksız rekabetin önlenmesi ve tahsilat sorununu hukuki yolla kaldırma çalışmaları yapacağız.
Odamızın Haksız Rekabetle Mücadele Kurulunun daha etkin çalışmasını sağlayacağız. Bu kapsamda haksız rekabetin önlenmesi için hukuki çalışmalarımızı üst birliğimiz TÜRMOB ve siyasette bizleri temsil eden meslektaşlarımızla paylaşıp mesleğimiz için önemli sorunlardan biri olan Haksız Rekabetin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca mesleğimizin önemli sorunlarından biri olan tahsilat problemi içinde aynı şekilde taslak çalışmamızı tüm platformlarda paylaşıp çözümü için tüm hukuki yolları kullanacağız.

 Haksız Rekabet Çalıştayı
Mesleğimizin önemli sorunlarından biri olan Haksız Rekabeti, Meslek Mensupları Arasında ve İş Sahipleriyle İlişkilerde Haksız Rekabet, Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar İle Haksız Rekabet, Reklam Yoluyla Haksız Rekabet olarak 3 ana başlıkta değerlendireceğiz. Bu doğrultuda meslektaşlarımızla gruplar halinde Haksız Rekabet Çalıştayını düzenleyip, meslektaşlarımızla haksız rekabet konusunu derinlemesine ele alıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız.

 Bağımlı Çalışanlar Çalıştayı
Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın ücret ve çalışma şartları bakımından gerekli bütün projelerimizi uygulamaya alacağız. Özellikle bağımlı meslektaşlarımızın iş piyasasındaki saygınlığını artırıcı bütün kararları bağımlı meslektaşlarımızın da katılacağı toplantıyla alıp uygulamaya dönüştüreceğiz.

 Yeni ofis açan meslektaşlarımız için firma indirimleri
Firmalarla olan indirim anlaşmalarımızla birlikte yeni Ofis açan meslektaşlarımız, gerekli olan her türlü ofis araç ve gereçlerini (Muhasebe Programı, Kırtasiye, Mobilya vb.) uygun fiyatla tedarik edebileceklerdir. Bu projemizle meslektaşlarımızın üzerindeki maliyet yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Kobi Destek Kredisi için görüşmeler yapıp bu yönde projelerimizi uygulamaya koyacağız.

 Nisbi Aidat Tahakkuk İşlemi Yapılmayacak
Görevde olduğumuz süre içerisinde Nisbi Aidat yasal bir statü kazanana kadar meslektaşlarımıza herhangi bir Nisbi Aidat tahakkuk edilmeyecektir.

 Ruhsat Dağıtım Törenleri
Ruhsatını yeni alan meslektaşlarımız için belirli periyotlarda ruhsat dağıtım törenleri düzenleyeceğiz. Böylece Odaya ruhsatı gelen meslektaşımız hiçbir gecikme yaşamadan ruhsatını teslim alabilecektir. Ayrıca ruhsat dağıtım töreniyle birlikte mesleğimize yeni katılan meslektaşlarımızın hem odamız ile hem de birbirleri ile kaynaşmaları tanışmaları sağlanacaktır.

 Kadın Mali Müşavirler Çalıştayı
Kadın meslektaşlarımızın gerek mesleki gerekse sosyal alanda yaşadığı sorunlara çözüm aranması amacıyla Kadın Mali Müşavirler Çalıştayı düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz Kadın Mali Müşavir Çalıştayımızla birlikte Kadın meslektaşlarımızın mesleğimizi daha rahat ve huzur içinde icra etmelerini sağlayacak ortak çözüm önerilerini paylaşmak istiyoruz.

 E-birlik sözleşmeleri ile e-beyanname sözleşmelerinin tek sözleşme olarak entegre çalışmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız.

 Esnaf odalarında defter tutulması ve beyanname gönderilmesini ortadan kaldırarak portföyü genişleteceğiz. Odalar altında beyanname gönderen meslektaşlarımıza meslek kanunları çerçevesinde engel olacağız.

 Muhasebe Müzesi’ni daha aktif ve kullanılabilir şekilde kütüphane ile birlikte meslektaşın kullanımına açacağız.

 Odamıza işletmeler tarafından bildirilen Mali Müşavir ihtiyaçlarını, ilgili yıl içerisinde çalışanlar listesine kayıt olan meslektaşlarımıza kayıt tarihi sıralamasına göre yönlendireceğiz.

 Odamıza meslektaşımız tarafından yazılan tüm yazılara olumlu veyahut olumsuz cevap vereceğiz. Cevapsız hiçbir yazı kalmayacak.

 
Kamu kurumlarında Mali Müşavir bulundurma zorunluluğuyla ilgili gerekli bütün çalışmaları yapacağız.

 108 bin kişilik meslek camiamızın TÜRMOB’da azınlığın çoğunluğu yönetmesinin kaldırılması için mücadele edeceğiz. TÜRMOB yönetiminde 108 bin Mali Müşaviri 4 üye, 4 bin 800 YMM'yi ise 5 üye temsil ediyor. Azınlığın çoğunluğu yönettiği antidemokratik sistemin kaldırılması için mücadele edeceğiz.

 Kurumlarla indirim anlaşmalarını daha geniş bir alana yayıp meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin hayatını kolaylaştırma yolunda çalışmalar yapacağız.

 Odamızda yönetim, denetim, disiplin, oda meclisi ve alt kurul ve komitelerde genç, kadın, engelli ve yaşlı meslektaş dağılımına göre meslektaşlarımıza yer vereceğiz.

 Mücbir Sebep konusunun kanunlaşması için gerek TBMM gerekse meslek kamuoyunda bütün çalışmaları yapacağız.